Home Disclaimer

Disclaimer

Tuinwiki.be of schrijvers van Tuinwiki.be aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade – direct of indirect – ten gevolge van het opvolgen van de in deze website vermelde informatie of een gegeven advies in de vorm van een antwoord op een gestelde vraag. Ditzelfde geldt ook voor alle mogelijke aanspraken van uw derden.

Alle informatie op deze site mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm tenzij voorafgaandelijke schriftelijke toestemming. Het gebruik van de diensten van Tuinwiki.be betekent dat de websitebezoeker zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Tuinwiki.be en verbindt er zich toe om er geen wijzigingen aan te brengen.

De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van Tuinwiki.be en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Tuinwiki.be.

Aansprakelijkheid

Tuinwiki.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de gepubliceerde informatie. De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen. Tuinwiki.be garandeert echter niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.

Tuinwiki.be is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en ze is evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden direct, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data d.m.v. deze dienst, en dit zelfs indien Tuinwiki.be gewaarschuwd werd voor zulke schade.

Het is mogelijk dat Tuinwiki.be een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker, deze link is evenwel puur informatief en Tuinwiki.be is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

Indien enige bepaling van deze voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden.

 

LEAVE YOUR COMMENT

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Close